PDA

View Full Version : Ống phóng laser & các thiết bị liên quan  1. Ống phóng laser cần Cấp cứu ;)
  2. Chuyên mục trao đổi hướng dẫn sử dụng con laser Integra MP
  3. Tổng hợp các vấn đề về nguồn phát laser fiber 60W Spectra-Physics
  4. Cần trợ giúp về driver board Ezcad
  5. Cách test nguồn với ống phóng laser CO2
  6. Ống phóng có hiện tượng đánh điện xè xè !
  7. chỉnh tiêu cự đầu laser diot