PDA

View Full Version : Cnc kiểu này mới là đỉnh cao .Bias
25-05-2014, 11:09:03 PM
http://www.youtube.com/watch?v=Z0vQIaUZGu4
http://m.youtube.com/watch?v=Z0vQIaUZGu4
chèn clip youtube không được .

vanlam1102
26-05-2014, 01:02:20 AM
nhìn ghền quá, bữa nào chế cái mới dc

biết tuốt
26-05-2014, 10:20:45 AM
mấy cái động cơ ổ CD thì phải

Bias
26-05-2014, 10:27:08 AM
ổ mềm 1.4" thì phải .

ngocpham
26-05-2014, 06:24:00 PM
Cái này đúng là trong ổ mềm 1.4"