PDA

View Full Version : Cấp cứu nguồn viễn thông power onehuyquynhbk
02-05-2017, 09:54:21 AM
tình hình e có cái nguồn power one 2500W hôm trước bật vẫn chạy bình thường , có áp ra 54V , hôm qua e bật thì k thấy có áp ra.các cụ giúp e xem nó bị bệnh gì, có phương án nào khắc phục được không. Nó bị hiện tượng như video ah,
https://www.youtube.com/watch?v=Px_QLYVCR5U