PDA

View Full Version : Con quay hand spinner có thể bay với bộ điều khiển arduinokhoahocvui
22-05-2017, 12:37:56 PM
cảm biến và board arduino

https://www.youtube.com/watch?v=6jF1ZTEWHlY