PDA

View Full Version : Phần mềm Zbrushhoachithanh
31-03-2018, 03:48:56 AM
Có bạn nào quan tâm tới phần mềm Zbrush trong quá trình tạo mẫu cho Máy điêu khắc CNC. Phần mềm này rất mạnh có thể giải quyết phần lớn các mẫu vật 3D và 4D.
Hãy tìm hiểu thêm về phàn mềm này nếu các bạn thấy cần thiết cho công việc của mình.

Video hướng dẫn sử dụng đi lại lưới, vá lỗ hổng lớn cho file scaner bị lỗi:


https://youtu.be/tKMfqY7Ip9g

Cách áp phù điêu 2D vào một đối tượng 3d có bề mặt phức tạp:


https://youtu.be/Fe_aLu75PFo

Cách sửa lỗi lưới phù điêu 2,5D khi nhập vào Zbrush:


https://youtu.be/sR1On9bY9J0

Cách tạo đặc đối tượng để sử dụng cho điêu khắc CNC:


https://youtu.be/CMxH4RW-a4k