PDA

View Full Version : Yamaha Robotnzhuhu
03-04-2018, 04:52:05 PM
Anh em có ai biết con robot này không, hình mình lấy trên Printer về chứ lục tung google không có thông tin con này. Hình ghi là Robot Z-II
56220