PDA

View Full Version : xin hỏi THC của hãng nào tốt ạcuong
28-12-2018, 06:25:47 PM
em tính chế máy plasma + router . mà phân vân ko biết dùng thc của hãng nào tốt, hướng dẫn tận tình , vì còn rất gà trong vụ plasma , mong mọi người chỉ bảo

bibonxyz
29-11-2019, 05:49:46 PM
Minh hay dung boss

thucncvt
01-12-2019, 09:05:09 AM
Để đánh giá hãng tốt thì phải có trả nghiệm nhiều loại. chứ không phán như kiểu thầy bói xem voi được .hãy dùng loại nhiều người đang dùng nhất