PDA

View Full Version : [Sưu tầm] CNC dạng H frame do bạn người tây Âu chế tạo.CKD
07-07-2014, 07:54:30 PM
Do cái hờ đờ đờ của mình báo hết dung lượng, ngồi kiểm tra và del những thứ không dùng đến thì thấy cái này. Do save lại lâu quá nên không nhớ nguồn gốc từ đâu. Chỉ nhớ mang máng là của mấy bạn DIY châu Âu và dự án là vegyes cnc
Mình thấy mấy anh bạn này rất chịu khó trong quá trình DIY, ý tưởng vượt qua khó khăn cũng rất hay nên xin đưa lên vài hình ảnh cho anh em tham khảo.
Mình sẽ cố tìm lại link gốc vì trên ấy còn rất rất nhiều.. ý tưởng khác.

Các công đoạn làm gối đở trục trượt.

2697

2698

2699

2700

We thank you for sharing this photo

CKD
07-07-2014, 07:57:20 PM
Chế tạo trục trượt. Tại sao không?

2701

2702

CKD
07-07-2014, 08:00:37 PM
Lên khung thì thế này..........

2703

2704

2705

CKD
07-07-2014, 08:01:40 PM
Thử tải thì thế này
2706

2707

2708

2709

CKD
07-07-2014, 08:04:17 PM
Người đẹp và quái vật :D hay Tác giả & tác phẩm

2710

CKD
07-07-2014, 08:05:11 PM
2711

Cân cân chỉnh chỉnh

2712

2713

CKD
07-07-2014, 08:06:07 PM
2719

2720

CKD
07-07-2014, 08:06:45 PM
2721

2722

2723

Nam CNC
07-07-2014, 09:13:49 PM
Công nhận trong hoàn cảnh khó khăn anh em rất thông minh , đúng chất DIY. Ghiền cái spindle của chú này rồi đó nha

fucBD
03-05-2017, 09:08:53 AM
Đúng chất DIY con chà giàu