PDA

View Full Version : Robot syntecsyntecvietnam
07-05-2019, 03:43:10 PM
Robot 6 trục Syntec trong ứng dụng gắp đặt phôi tự động.

#Syntec #Robot #Robotgắpphôi

Mọi chi tiết liên hệ Mr. Thọ 0938332829
Thông tin sản phẩm công ty truy cập website: http://vnsyntec.com.vn/https://www.youtube.com/watch?v=nt46WXeXwf0