PDA

View Full Version : Không dùng - cho đồ CNC- Đà Nẵngthehiena2
07-09-2014, 09:42:15 PM
Em lắm máy đã xong. Có 1 hậu quả là:Em làm cháy 3 con Driver chưa trả tiền còn thiếu nợ. Hôm nây em cho, tặng bà con cô bác nào thích ngâm cứu hót sác em nó về nề.
Chi tiết tối mai thứ 2 lúc 7h tại k114/10 Phan Văn Định Đà Nẵng.AE đang tụ tập cafe tại nhà mình.
3447
Tổng cộng có 3 bộ như vậy
Đây là máy của em đã xong tạm tạm.

https://www.youtube.com/watch?v=FrLMuTlaXHI

anhxco
07-09-2014, 10:00:28 PM
Em lắm máy đã xong. Có 1 hậu quả là:Em làm cháy 3 con Driver chưa trả tiền còn thiếu nợ. Hôm nây em cho, tặng bà con cô bác nào thích ngâm cứu hót sác em nó về nề.
Chi tiết tối mai thứ 2 lúc 7h tại k114/10 Phan Văn Định Đà Nẵng.AE đang tụ tập cafe tại nhà mình.
3447
Tổng cộng có 3 bộ như vậy
Đây là máy của em đã xong tạm tạm.

https://www.youtube.com/watch?v=FrLMuTlaXHI

Gửi thầy Hiển, cái này phải cái hôm trước nói không? Thống nhất để cho mình ngâm cứu rồi mà, hay cái khác mói toi nữa thầy Hiển?

terminaterx300
07-09-2014, 10:07:55 PM
driver này hình như của bác Phúc thì phải :confused: