PDA

View Full Version : Cặp song sinh CNC mini H frame ra đời theo đơn đặt hàng phay ic điện thoạivanquy
12-09-2014, 03:51:42 PM
Đây là 2 anh em song sinh mấy bác chém cho vui nhé

Máy CNC mini H frame hành trình 100x100x50, vít me thk fi 12 bước 5, ray trượt vuông thk 15 cho xyz

Cắt sắt tấm thôi nào
http://i.imgur.com/PUXKmnV.jpg

http://i.imgur.com/3SDBs4Z.jpg

http://i.imgur.com/mbJTdXE.jpg

http://i.imgur.com/XqZnljC.jpg

http://i.imgur.com/23q0bW5.jpg

http://i.imgur.com/pHbNUsz.jpg

ray trượt vitme ve chai toàn thk
http://i.imgur.com/QhkSECC.jpg

http://i.imgur.com/9LlHGio.jpg

http://i.imgur.com/sGYi5N6.jpg

đồ nghề gia ông cnc của em
http://i.imgur.com/tLfmMi2.jpg

http://i.imgur.com/idsrRq3.jpg

vanminh063
12-09-2014, 06:15:05 PM
A quý còn cây vitme nào hành trình 600 với 200 ko anh, để lại cho em với . em ở tp hcm

vanquy
12-09-2014, 07:41:51 PM
fi bao nhiêu bước mấy vậy
A quý còn cây vitme nào hành trình 600 với 200 ko anh, để lại cho em với . em ở tp hcm

vanminh063
13-09-2014, 05:37:27 PM
fi bao nhiêu bước mấy vậy
fi 14 hay 16 gì cũng được anh,tổng cộng 3 cây hành trình 600, 450, 200. anh có cây nào hành trình xắp xỉ cũng đươc.
à anh cho e cái số đt liên lạc cho tiện
01699232998 Minh

yeucongnghe
21-09-2014, 11:32:04 PM
fi bao nhiêu bước mấy vậy

không biêt bac chu ban nhiêu