PDA

View Full Version : Thông báo về việc treo nick cảnh cáo thành viên NANACNC PRO
14-09-2014, 10:16:00 AM
BQT thông báo quyết định:
- Treo nick cảnh cáo thành viên NANA (http://forum.cncprovn.com/members/8007-nana) đại diện đơn vị ERAMACHINERY.
- Thời hạn: 01 tuần.
- Nội dung vi phạm: trình bày nội dung, dùng co chữ lớn, chữ đậm trên toàn bài viết. Trong 08 bài viết đã có 04 bài viết vi phạm.
- Tất cả các bài viết vi phạm đều được xóa.

Xem thêm NỘI QUY diễn đàn ở đây (http://forum.cncprovn.com/threads/1-Noi-quy-dien-dan-CNC-PRO).