PDA

View Full Version : Phải có phong bìnguyencnc86
11-10-2014, 04:45:46 PM
Phải có phong bì
Cô giáo bảo một học sinh: "Em về chép phạt 100 lần bài này và xin chữ ký của bố mẹ".
- Thưa cô, em hứa sẽ chép đầy đủ, nhưng cô cho em xin 1 cái phong bì.

- Để làm gì?

Bố vẫn bảo mẹ em rằng: "Thời buổi này phải có phong bì tôi mới ký".
;););)