PDA

View Full Version : Sinh nhật diễn đàn trên facediy1102
01-01-2015, 09:56:28 AM
Hn vào face thấy như này:
http://i1210.photobucket.com/albums/cc411/k123kien/2015-01-01-09-53-29.png (http://s1210.photobucket.com/user/k123kien/media/2015-01-01-09-53-29.png.html)

CKD
01-01-2015, 03:31:10 PM
32 tuổi.. già rồi nhỉ :D