PDA

View Full Version : Xin chỉ giúpmoi
04-06-2015, 10:57:48 AM
Các bác chỉ giúp về hành trình : X++ , X-- , X hone

ý nghĩa của nó

moi
07-06-2015, 09:22:57 AM
Các bác chỉ giúp về hành trình : X++ , X-- , X hone

ý nghĩa của nókhong bac nao chi ha

nhatson
07-06-2015, 09:39:39 AM
http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/Mach3Mill_1.84.pdf