PDA

View Full Version : Máy CNC 6012 do Writewin thế kế chế tạo tại Đà Nẵngwritewin
29-03-2014, 09:17:42 PM
tham gia bên này cũng khá là lâu rồi mà chưa làm dc cái j nên úp cái hình lấy số lấy má với anh chị em gian hồ bên này

máy này em làm lúc khá là lộn sộn công việc và .........nói chung tùm lum tùm la nên ko có chụp hình đều như trước đây, lúc nào nhớ mới chộp phát cho vui ^^

động cớ step 8nm để dùng cho X và Y

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140307_001_zps2c5705fb.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140307_001_zps2c5705fb.jpg.html)

bộ Z nhỏ nhắn kiêm tốn với alfa step 66 dùng vis 1605 và tốc độ đang chạy của em nó là 4k gia tốc 1500 ^^, bộ này thay step to rồi vác 2 3 đầu spin vô tư ^^

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140307_005_zpsf342ea1b.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140307_005_zpsf342ea1b.jpg.html)

bộ X và Z ướm vào tạm với nhau coi thế nào, he he trông cũng đẹp phết nhỉ, X em dùng sắt tấm 6mm chấn ke góc và bắt ốc lại với nhau ( máy này em hạn chế hàn hồ quang)

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140301_002_zps809e7f9d.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140301_002_zps809e7f9d.jpg.html)


2 vai của em nó dc làm bằng sắt 16mm gân cũng 16mm ( 3 gân cao trung thấp), sau khi hàn ổn định và hàn ngấu em cho phay ke góc chân hết ^^

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140307_006_zpsa3a4d4ba.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140307_006_zpsa3a4d4ba.jpg.html)

2 vai dc gắn kết với X và đặt tạm lên bộ khung Y thế nào ( trục Y fi 25 bước 10 ^^)

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140310_003_zps6f39d3a9.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140310_003_zps6f39d3a9.jpg.html)

đặt xong thì sơn chống rỷ cho em nó ^^ từ đầu đến cái móng chân luôn ^^

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140310_004_zps2095f5b2.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140310_004_zps2095f5b2.jpg.html)

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140310_005_zps90533711.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140310_005_zps90533711.jpg.html)

phần thân trên lắp ráp tương đối hoàn chĩnh và cũng dc sơn chống rỹ rất kỹ càng

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140314_001_zps0d61fa6b.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140314_001_zps0d61fa6b.jpg.html)

phần chân đế cũng xong và sơn chống rỹ , phần trên thì đang đi dây nên dây dợ khá loàn oàn ><

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140324_002_zps3983d3bc.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140324_002_zps3983d3bc.jpg.html)

đến đây thì tủ điện cũng hoàn thành cơ bản và test, đang test nên dây dợ hơi loàn oằn ^^

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140320_003_zpse37d885d.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140320_003_zpse37d885d.jpg.html)

mò mần học tập ^^
http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140327_003_zpsb9b38266.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140327_003_zpsb9b38266.jpg.html)

mặt tiền nè, hè hè

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140320_004_zps8c1661a0.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140320_004_zps8c1661a0.jpg.html)

trước và sau khi sơn đẹp ^^

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140324_002_zps3983d3bc.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140324_002_zps3983d3bc.jpg.html)
http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140327_002_zps305e123a.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140327_002_zps305e123a.jpg.html)
http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140327_005_zps51ff38f4.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140327_005_zps51ff38f4.jpg.html)


một pha tự sướng rất nguy hiểm của chim mê ly ^^

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140327_004_zpsb92df34d.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140327_004_zpsb92df34d.jpg.html)

máy đã chạy và đang trong quá trình test trước khi về nhà chồng, hôm qua test xong tấm gổ thông nhỏ nhỏ bị gian hồ xin đểu ngay khi vừa xuống máy nên hôm nay test chử Nhẫn ( của bạn Hưng ngoài Hà Nội cho mẩu ) bằng gổ lim cho máu

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140329_003_zps320c2c07.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140329_003_zps320c2c07.jpg.html)

khắc hình phật kiếm 5 chai bia cuối tuần của Hiển tháo giày ^^

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140329_001_zpsd6b71319.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140329_001_zpsd6b71319.jpg.html)

vi deo test trên tấm gổ thông đã bị gian hồ xin đểu

https://www.youtube.com/watch?v=wIjrfBtAuyM

thôi hết mai test tiếp rồi úp tiếp, còn lý lặt vặt che chắn và làm đẹp mà lười làm quá ^^

phamtinh1987
28-04-2016, 09:27:31 AM
tham gia bên này cũng khá là lâu rồi mà chưa làm dc cái j nên úp cái hình lấy số lấy má với anh chị em gian hồ bên này

máy này em làm lúc khá là lộn sộn công việc và .........nói chung tùm lum tùm la nên ko có chụp hình đều như trước đây, lúc nào nhớ mới chộp phát cho vui ^^

động cớ step 8nm để dùng cho X và Y

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140307_001_zps2c5705fb.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140307_001_zps2c5705fb.jpg.html)

bộ Z nhỏ nhắn kiêm tốn với alfa step 66 dùng vis 1605 và tốc độ đang chạy của em nó là 4k gia tốc 1500 ^^, bộ này thay step to rồi vác 2 3 đầu spin vô tư ^^

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140307_005_zpsf342ea1b.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140307_005_zpsf342ea1b.jpg.html)

bộ X và Z ướm vào tạm với nhau coi thế nào, he he trông cũng đẹp phết nhỉ, X em dùng sắt tấm 6mm chấn ke góc và bắt ốc lại với nhau ( máy này em hạn chế hàn hồ quang)

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140301_002_zps809e7f9d.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140301_002_zps809e7f9d.jpg.html)


2 vai của em nó dc làm bằng sắt 16mm gân cũng 16mm ( 3 gân cao trung thấp), sau khi hàn ổn định và hàn ngấu em cho phay ke góc chân hết ^^

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140307_006_zpsa3a4d4ba.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140307_006_zpsa3a4d4ba.jpg.html)

2 vai dc gắn kết với X và đặt tạm lên bộ khung Y thế nào ( trục Y fi 25 bước 10 ^^)

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140310_003_zps6f39d3a9.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140310_003_zps6f39d3a9.jpg.html)

đặt xong thì sơn chống rỷ cho em nó ^^ từ đầu đến cái móng chân luôn ^^

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140310_004_zps2095f5b2.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140310_004_zps2095f5b2.jpg.html)

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140310_005_zps90533711.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140310_005_zps90533711.jpg.html)

phần thân trên lắp ráp tương đối hoàn chĩnh và cũng dc sơn chống rỹ rất kỹ càng

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140314_001_zps0d61fa6b.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140314_001_zps0d61fa6b.jpg.html)

phần chân đế cũng xong và sơn chống rỹ , phần trên thì đang đi dây nên dây dợ khá loàn oàn ><

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140324_002_zps3983d3bc.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140324_002_zps3983d3bc.jpg.html)

đến đây thì tủ điện cũng hoàn thành cơ bản và test, đang test nên dây dợ hơi loàn oằn ^^

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140320_003_zpse37d885d.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140320_003_zpse37d885d.jpg.html)

mò mần học tập ^^
http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140327_003_zpsb9b38266.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140327_003_zpsb9b38266.jpg.html)

mặt tiền nè, hè hè

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140320_004_zps8c1661a0.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140320_004_zps8c1661a0.jpg.html)

trước và sau khi sơn đẹp ^^

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140324_002_zps3983d3bc.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140324_002_zps3983d3bc.jpg.html)
http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140327_002_zps305e123a.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140327_002_zps305e123a.jpg.html)
http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140327_005_zps51ff38f4.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140327_005_zps51ff38f4.jpg.html)


một pha tự sướng rất nguy hiểm của chim mê ly ^^

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140327_004_zpsb92df34d.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140327_004_zpsb92df34d.jpg.html)

máy đã chạy và đang trong quá trình test trước khi về nhà chồng, hôm qua test xong tấm gổ thông nhỏ nhỏ bị gian hồ xin đểu ngay khi vừa xuống máy nên hôm nay test chử Nhẫn ( của bạn Hưng ngoài Hà Nội cho mẩu ) bằng gổ lim cho máu

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140329_003_zps320c2c07.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140329_003_zps320c2c07.jpg.html)

khắc hình phật kiếm 5 chai bia cuối tuần của Hiển tháo giày ^^

http://i1186.photobucket.com/albums/z379/writewin/WP_20140329_001_zpsd6b71319.jpg (http://s1186.photobucket.com/user/writewin/media/WP_20140329_001_zpsd6b71319.jpg.html)

vi deo test trên tấm gổ thông đã bị gian hồ xin đểu

https://www.youtube.com/watch?v=wIjrfBtAuyM

thôi hết mai test tiếp rồi úp tiếp, còn lý lặt vặt che chắn và làm đẹp mà lười làm quá ^^

Nhìn con máy của bác em thích quá, cơ mà bác cho em hỏi chút, lúc bác gá thanh trượt cho trục Y trên khung như thế thì bác làm thế nào để cho 2 thanh trượt đó nó song song và không bị xoắn thế nhỉ ?