PDA

View Full Version : sử dụng bob robot3t để điều khiển tốc độ spindle?hoitm
10-12-2015, 03:54:01 PM
Chào ae, mình muốn điều khiển spindle nên mới mua cái này, nhưng gắn mà không chạy được. nhưng khi chuyển sang điều chỉnh bằng tay thì được.

http://i411.photobucket.com/albums/pp194/Tran_Hoi/pwm%20cnc/14008974_zps37wob6xs.jpg (http://s411.photobucket.com/user/Tran_Hoi/media/pwm%20cnc/14008974_zps37wob6xs.jpg.html)

làm y chang theo file hướng dẫn nhưng không chạy được.
http://i411.photobucket.com/albums/pp194/Tran_Hoi/pwm%20cnc/su%20dung%20spindle/WP_20151208_15_23_25_Pro_zps9u2ltqlk.jpg (http://s411.photobucket.com/user/Tran_Hoi/media/pwm%20cnc/su%20dung%20spindle/WP_20151208_15_23_25_Pro_zps9u2ltqlk.jpg.html)

http://i411.photobucket.com/albums/pp194/Tran_Hoi/pwm%20cnc/su%20dung%20spindle/WP_20151208_15_24_09_Pro_zps30kqtzuq.jpg (http://s411.photobucket.com/user/Tran_Hoi/media/pwm%20cnc/su%20dung%20spindle/WP_20151208_15_24_09_Pro_zps30kqtzuq.jpg.html)

http://i411.photobucket.com/albums/pp194/Tran_Hoi/pwm%20cnc/su%20dung%20spindle/WP_20151208_15_23_49_Pro_zpsxjg8rcwf.jpg (http://s411.photobucket.com/user/Tran_Hoi/media/pwm%20cnc/su%20dung%20spindle/WP_20151208_15_23_49_Pro_zpsxjg8rcwf.jpg.html)

cấu hình puley.

http://i411.photobucket.com/albums/pp194/Tran_Hoi/pwm%20cnc/su%20dung%20spindle/WP_20151208_15_24_35_Pro_zpsubj1qbyo.jpg (http://s411.photobucket.com/user/Tran_Hoi/media/pwm%20cnc/su%20dung%20spindle/WP_20151208_15_24_35_Pro_zpsubj1qbyo.jpg.html)
anh em coi thử mình còn sai sót chỗ nào không vậy.

http://i411.photobucket.com/albums/pp194/Tran_Hoi/pwm_zpslgqwbstz.png (http://s411.photobucket.com/user/Tran_Hoi/media/pwm_zpslgqwbstz.png.html)
khi dùng đồng hồ đo hai chân này thì out ra chỉ có 2VDC.