PDA

View Full Version : Hướng dẫn cài đặt biến tần Shenzhen Gozuk EDS800CKD
04-05-2016, 01:09:10 PM
Hướng dẫn cài đặt biến tần Shenzhen Gozuk EDS800

CKD giới thiệu vài Param quan trong trong biến tần (VFD) Shenzhen Gozuk EDS800 để các bạn tiện tìm hiểu. Những Param khác các bạn tham khảo trực tiếp ở tài liệu PDF bên dưới.

19279

F0.00 Frequency input channel selection
- Input 0-10V chọn 4 hoặc 5 (Input VCI hoặc CCI)
F0.07 Acc/Dec time unit
- đơn vị thời gian
F0.08 Acc time
- thời gian tăng tốc
F0.09 Dec time
- thời gian giảm tốc
F0.10 Upper limit freq.
- tần số cận trên. Nếu spindle china thì thường là 400Hz.
F0.11 Lower limit freq.
- tần số cận dưới. Thường là 0Hz
F2.05 Carrier wave freq.
- tần số sóng mang.

http://cncprovn.com/updata/pdf/Shenzhen%20Gozuk%20EDS800-inverter-user-manual.pdf

CKD
04-05-2016, 01:10:16 PM
Mượn luôn cái vi déo từ youtube cho sinh động

https://www.youtube.com/watch?v=ewRlbc3bx7c