PDA

View Full Version : Tổng hợp các chủ đề của CKD.CKD
02-06-2016, 01:29:12 AM
Tổng hợp các chủ đề của CKD.
Chủ đề này CKD tổng hợp lại các chủ đề của mình, để tiện cho việc cập nhật & theo dõi.

Tài liệu, kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm

Kinh nghiệm - Cách sắp xếp dụng cụ.
http://forum.cncprovn.com/threads/16-Kinh-nghiem-Cach-sap-xep-dung-cu
G-Code căn bản - Khái niệm
http://forum.cncprovn.com/threads/142-G-Code-can-ban-Khai-niem
Kinh nghiệm - Cách tháo đầu khoan
http://forum.cncprovn.com/threads/235-Kinh-nghiem-Cach-thao-dau-khoan

Cơ khí chế tạo máy

Chế tạo máy Mini CNC Router - 400x600x120 v.1
http://forum.cncprovn.com/threads/61-CKD-project-Che-tao-may-mini-CNC-Router-400x600x120-V1
Chế tạo máy Mini CNC Router - 400x600x120 v.2
http://forum.cncprovn.com/threads/8105-CKD-project-Che-tao-may-mini-CNC-Router-400x600x120-V2
Chế tạo máy Mini CNC Router - 170x200x60
http://forum.cncprovn.com/threads/62-CKD-project-Che-tao-may-mini-CNC-Router-170x200x60
Tự chế Extension tube chụp macro
http://forum.cncprovn.com/threads/81-CKD-Extension-tube
Gia công part cho RC - Electronic starter option for Zenoah G38
http://forum.cncprovn.com/threads/98-Gia-cong-part-cho-RC-Electronic-starter-option-for-Zenoah-G38
Gia công chế tạo kẹp Spindle
http://forum.cncprovn.com/threads/109-Gia-cong-che-tao-kep-Spindle
Gia công chế tạo gối đỡ
http://forum.cncprovn.com/threads/110-Gia-cong-che-tao-goi-do
DIY là sự sáng tạo không ngừng
http://forum.cncprovn.com/threads/166-DIY-la-su-sang-tao-khong-ngung
Thiết kế chế tạo khung C-frame
http://forum.cncprovn.com/threads/187-Thiet-ke-che-tao-khung-may-C-frame
CKD project - Chế tạo máy mini CNC C-frame với thép hình & combo - 200x200x150
http://forum.cncprovn.com/threads/188-CKD-project-Che-tao-may-mini-CNC-C-frame-voi-thep-hinh-combo-200x200x150
Vài mẫu sản phẩm gia công cắt Plasma & Oxy-Gas CNC
http://forum.cncprovn.com/threads/242-Vai-mau-san-pham-gia-cong-cat-Plasma-Oxy-Gas-CNC

Điện, điện tử, điều khiển tự động

Tự chế Arduino tiny board
http://forum.cncprovn.com/threads/99-DIY-Arduino-tiny-board
Flash trigger voltage reduction
http://forum.cncprovn.com/threads/216-Flash-trigger-voltage-reduction
Giới thiệu - Nanotec IMT901 Microstep Driver
http://forum.cncprovn.com/threads/236-Gioi-thieu-Nanotec-IMT901-Microstep-Driver

Phần mềm, tiện ích
File, mẫu
Giao lưu, họp mặt

Còn tiếp

CKD
02-06-2016, 01:32:33 AM
Lên trang #1, tất cả các chủ đề được cập nhật ở đây (http://forum.cncprovn.com/threads/8083-Tong-hop-cac-chu-de-cua-CKD?p=77021&viewfull=1#post77021)

1. Kinh nghiệm - Cách sắp xếp dụng cụ.
--- http://forum.cncprovn.com/threads/16-Kinh-nghiem-Cach-sap-xep-dung-cu

Chia sẻ kinh nghiệm cũng như trao đổi cách sắp xếp dụng cụ cho gọn gàng.

20744

CKD
02-06-2016, 01:35:29 AM
Lên trang #1, tất cả các chủ đề được cập nhật ở đây (http://forum.cncprovn.com/threads/8083-Tong-hop-cac-chu-de-cua-CKD?p=77021&viewfull=1#post77021)

2. Chế tạo máy Mini CNC Router - 400x600x120 v.1
--- http://forum.cncprovn.com/threads/61-CKD-project-Mini-CNC-Router-400x600x120

Chia sẻ hình ảnh, các công đoạn chế tạo máy CNC router với nhôm tấm và nhôm profile

http://farm8.staticflickr.com/7434/11337309574_3665e2d799_z.jpg

CKD
02-06-2016, 01:37:01 AM
Lên trang #1, tất cả các chủ đề được cập nhật ở đây (http://forum.cncprovn.com/threads/8083-Tong-hop-cac-chu-de-cua-CKD?p=77021&viewfull=1#post77021)

3. Chế tạo máy Mini CNC Router - 170x200x60
--- http://forum.cncprovn.com/threads/62-CKD-project-Che-tao-may-mini-CNC-Router-170x200x60

Chia sẻ hình ảnh, các công đoạn chế tạo máy CNC router với nhôm tấm và nhôm profile

http://farm3.staticflickr.com/2813/11773269576_875c930ccd_c.jpg

CKD
02-06-2016, 01:38:35 AM
Lên trang #1, tất cả các chủ đề được cập nhật ở đây (http://forum.cncprovn.com/threads/8083-Tong-hop-cac-chu-de-cua-CKD?p=77021&viewfull=1#post77021)

4. DIY - Arduino tiny board
--- http://forum.cncprovn.com/threads/99-DIY-Arduino-tiny-board

Đây là board Arduino với cấu hình rất nhỏ gọn, tiện dụng giúp người sử dụng có thể dễ dàng học tập thí nghiệm lập trình AVR một cách dễ dàng.

Read more: http://forum.cncprovn.com/threads/99-DIY-Arduino-tiny-board#ixzz4AM2IdaNd

http://farm8.staticflickr.com/7314/11337211184_8001567023_z.jpg

CKD
02-06-2016, 01:44:35 AM
Lên trang #1, tất cả các chủ đề được cập nhật ở đây (http://forum.cncprovn.com/threads/8083-Tong-hop-cac-chu-de-cua-CKD?p=77021&viewfull=1#post77021)

5. CKD - Tự chế Extension tube chụp macro
--- http://forum.cncprovn.com/threads/81-CKD-Extension-tube

20745

CKD
02-06-2016, 01:46:26 AM
Lên trang #1, tất cả các chủ đề được cập nhật ở đây (http://forum.cncprovn.com/threads/8083-Tong-hop-cac-chu-de-cua-CKD?p=77021&viewfull=1#post77021)

6. Gia công part cho RC - Electronic starter option for Zenoah G38
--- http://forum.cncprovn.com/threads/98-Gia-cong-part-cho-RC-Electronic-starter-option-for-Zenoah-G38

20746

CKD
02-06-2016, 05:41:21 PM
Lên trang #1, tất cả các chủ đề được cập nhật ở đây (http://forum.cncprovn.com/threads/8083-Tong-hop-cac-chu-de-cua-CKD?p=77021&viewfull=1#post77021)

7. Gia công chế tạo kẹp Spindle
--- http://forum.cncprovn.com/threads/109-Gia-cong-che-tao-kep-Spindle

http://farm4.staticflickr.com/3756/11773237434_9abfb46f1a_c.jpg

CKD
02-06-2016, 05:44:48 PM
Lên trang #1, tất cả các chủ đề được cập nhật ở đây (http://forum.cncprovn.com/threads/8083-Tong-hop-cac-chu-de-cua-CKD?p=77021&viewfull=1#post77021)

8. Gia công chế tạo gối đỡ
--- http://forum.cncprovn.com/threads/110-Gia-cong-che-tao-goi-do

http://farm4.staticflickr.com/3799/11773126354_36f929f4cc_c.jpg

CKD
04-06-2016, 05:16:07 PM
Lên trang #1, tất cả các chủ đề được cập nhật ở đây (http://forum.cncprovn.com/threads/8083-Tong-hop-cac-chu-de-cua-CKD?p=77021&viewfull=1#post77021)

9. G-Code căn bản - Khái niệm
http://forum.cncprovn.com/threads/142-G-Code-can-ban-Khai-niem
20834

10. DIY là sự sáng tạo không ngừng
http://forum.cncprovn.com/threads/166-DIY-la-su-sang-tao-khong-ngung
http://farm6.staticflickr.com/5540/11340052015_b480443a9e_o.jpg

CKD
21-06-2016, 09:02:25 AM
Lên trang #1, tất cả các chủ đề được cập nhật ở đây (http://forum.cncprovn.com/threads/8083-Tong-hop-cac-chu-de-cua-CKD?p=77021&viewfull=1#post77021)

11. Thiết kế chế tạo khung C-frame
http://forum.cncprovn.com/threads/187-Thiet-ke-che-tao-khung-may-C-frame

21554

21555

12 CKD project - Chế tạo máy mini CNC C-frame với thép hình & combo - 200x200x150
http://forum.cncprovn.com/threads/188-CKD-project-Che-tao-may-mini-CNC-C-frame-voi-thep-hinh-combo-200x200x150

21556

CKD
25-06-2016, 09:28:49 AM
Lên trang #1, tất cả các chủ đề được cập nhật ở đây (http://forum.cncprovn.com/threads/8083-Tong-hop-cac-chu-de-cua-CKD?p=77021&viewfull=1#post77021)

13. Flash trigger voltage reduction
http://forum.cncprovn.com/threads/216-Flash-trigger-voltage-reduction

http://farm4.staticflickr.com/3687/11288802796_07bf040041_z.jpg

14. Kinh nghiệm - Cách tháo đầu khoan
http://forum.cncprovn.com/threads/235-Kinh-nghiem-Cach-thao-dau-khoan

21774

CKD
28-06-2016, 01:28:07 PM
Lên trang #1, tất cả các chủ đề được cập nhật ở đây (http://forum.cncprovn.com/threads/8083-Tong-hop-cac-chu-de-cua-CKD?p=77021&viewfull=1#post77021)

15. Giới thiệu - Nanotec IMT901 Microstep Driver
--- http://forum.cncprovn.com/threads/236-Gioi-thieu-Nanotec-IMT901-Microstep-Driver
21878

16. Vài mẫu sản phẩm gia công cắt Plasma & Oxy-Gas CNC
--- http://forum.cncprovn.com/threads/242-Vai-mau-san-pham-gia-cong-cat-Plasma-Oxy-Gas-CNC
21879