PDA

View Full Version : Tài liệu lập trình trên máy tiện CNC Mazakhardfarmer
07-08-2016, 12:01:44 AM
Máy Mazak sử dụng tiện ích CAM trên máy, gọi là Mazatrol CAM.
Tài liệu hơi ít, đặc biệt là tài liệu tiếng Việt.
Bạn nào cần thì download ở đây:
http://microtechvn.net/index.php/ho-tro-khach-hang/127-lap-trinh-may-tien-mazak

longcnc1
04-07-2017, 12:11:24 AM
Sao không tải đc vậy!

sangtao88vn
09-10-2017, 02:20:25 PM
Bạn còn bản mới không?

ngoc tien
19-10-2017, 02:11:02 PM
Cảm ơ bac nhoa