PDA

View Full Version : Tiện trên androidanhcos
20-08-2016, 02:57:30 PM
Android app: Lathe Worker:Machine Simulator

Dành cho các bác chưa có máy tiện:

https://youtu.be/uVvMUL2_woA

Máy tiện cơ, bài đầu tiên là tiện gỗ bằng tay, có nút ấn để đảo chiều phôi... mấy level sau chưa thử được, bác nào vọc chơi thử:
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uigames.latheworker

ahitech
22-08-2016, 10:24:23 AM
good app!!!!