PDA

View Full Version : Bác nào cần đục đẽo tải nhéthuhanoi
04-01-2017, 10:17:37 PM
Bác nào trên FB chia sẽ free hơn 6GB mẫu. Mình tìm lại chủ nhơn nhưng đi đâu mất tìm chưa ra nhưng link tải thì còn đây:

https://docs.google.com/uc?id=0B74e03Gg08MbMzNYOFl3RFFCVkU&export=download
Không biết có phải mem diễn đàn mình không, nếu đọc được bác xác nhận chủ nhân nhé, Cám ơn nhé