PDA

View Full Version : Giúp đỡ lập trình Aduino thành Gamepadnguyendinhthangdn
09-01-2017, 10:25:28 AM
Mình không rành về code Aduino. Mình có làm 1 gamepad từ Aduino theo hướng dẫn bên vnsimulator.

Link bài hướng dẫn: https://vnsimulator.com/threads/che-bo-volant-tu-board-arduino-r3.434/

Khi kết nối Aduino với máy tính, lúc này đã nhận như là 1 gamepad, test gamepad thì con trỏ nhảy loạn xạ. Ai có rảnh kiểm tra giùm mình xem sai ở đâu với:)

nguyendinhthangdn
09-01-2017, 10:28:45 AM
Phần code đây mọi người//Dùng board Arduino Uno r3 làm mạch gamepad, để chế bộ volant cho các game mô phỏng lái xe
//Trong đó volant được mô phỏng bằng encoder, nối kênh A vào chân 2, kênh B vào chân 3
//Các Pedal được mô phỏng bằng chiếc áp, nối chân giữa chiếc áp vào các chân A0-A2 (được 3 pedal)
//Các phím bấm gamepad được nối vào các chân từ 4 đến 12 và A3, A5 (được 12 phím).
//Chân 0, 1 dành cho giao tiếp UART;
//Chân 2 chạy ngắt ngoài sườn âm, nối với kênh A để đếm xung, đo tốc độ encoder;
//Chân 3 nối kênh B, xèt chiều quay encoder
//Nếu độ phân giải encoder khác 20 xung/vòng thì sửa giá trị phân giải tại dòng lệnh int n = 20;

#include "UnoJoy.h"
const int encoderA = 2; //Chân 2 nối vào kênh A encoder, đếm xung encoder
const int encoderB = 3; //Chân 3 nối vào kênh B encoder, kiểm tra mức xung B
volatile int Pulse0 = 0; //Biến đếm xung
volatile int Pulse = 0; //biến đếm xung quy đổi

int n = 20; //độ phân giải encoder (số xung/vòng), nếu encoder có độ phải khác 20 xung thì sửa lại thông số này.
int m, k; //hệ số quy đổi số xung

void setup(){
setupPins();
setupUnoJoy();
m = (int)(255/(2.5*n));
k = (int)(1.25*n);
}

void loop(){
// Always be getting fresh data
dataForController_t controllerData = getControllerData();
setControllerData(controllerData);
}

void Gocquay(){
if (digitalRead(encoderB)) Pulse0++;
else Pulse0--;
if (Pulse0 > k) Pulse0 = k;
if (Pulse0 < -k) Pulse0 = -k;
Pulse = m*Pulse0 + 128;
}

void setupPins(void){
// Set all the digital pins as inputs
// with the pull-up enabled, except for the
// two serial line pins
for (int i = 2; i <= 12; i++){
pinMode(i, INPUT_PULLUP);
}

pinMode(A3, INPUT_PULLUP);
pinMode(A4, INPUT_PULLUP);
pinMode(A5, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(0, Gocquay, FALLING);
}

dataForController_t getControllerData(void){

// Set up a place for our controller data
// Use the getBlankDataForController() function, since
// just declaring a fresh dataForController_t tends
// to get you one filled with junk from other, random
// values that were in those memory locations before
dataForController_t controllerData = getBlankDataForController();
// Since our buttons are all held high and
// pulled low when pressed, we use the "!"
// operator to invert the readings from the pins
// controllerData.triangleOn = !digitalRead(2);
// controllerData.circleOn = !digitalRead(3);
controllerData.squareOn = !digitalRead(4);
controllerData.crossOn = !digitalRead(5);
controllerData.dpadUpOn = !digitalRead(6);
controllerData.dpadDownOn = !digitalRead(7);
controllerData.dpadLeftOn = !digitalRead(8);
controllerData.dpadRightOn = !digitalRead(9);
controllerData.l1On = !digitalRead(10);
controllerData.r1On = !digitalRead(11);
controllerData.selectOn = !digitalRead(12);
controllerData.circleOn = !digitalRead(A3);
controllerData.startOn = !digitalRead(A4);
controllerData.homeOn = !digitalRead(A5);

// Set the analog sticks
// Since analogRead(pin) returns a 10 bit value,
// we need to perform a bit shift operation to
// lose the 2 least significant bits and get an
// 8 bit number that we can use
controllerData.leftStickX = Pulse; //Đọc góc quay volant encoder, thay cho chiếc áp
controllerData.leftStickY = analogRead(A0) >> 2;
controllerData.rightStickX = analogRead(A1) >> 2;
controllerData.rightStickY = analogRead(A2) >> 2;

// And return the data!
return controllerData;
}

CKD
09-01-2017, 03:04:45 PM
Mình chưa làm ứng dụng này bao giờ, nên để trị đúng bệnh thì e khó.
Cũng không rỏ bác chủ đã làm & kết nối bên ngoài thế nào, nên cũng không biết được phần kết nối có ảnh hưởng gì.

Theo cá nhân, đọc & hiểu một phần code thì thấy có rất nhiều input, cả digital & analog. Digital nó có nhảy loạn hay không thì thông tin của bác chủ vẫn chưa xác định được.
Nhưng thấy có 4 cái input analog, nếu các input này không có lowpass filter (đơn giản chỉ là cái tụ & trở) thì tín hiệu analog đầu vào có thể có can nhiểu, và tất nhiên là trên màn theo dõi Joy sẽ nhảy loạn trong một biên độ nào đó. Thường là nhỏ.

Còn nhảy loạn xạ trên toàn biên độ thì chịu phép. Mình không hình dung hết được lý do.

nguyendinhthangdn
17-01-2017, 02:35:57 PM
Mình chưa làm ứng dụng này bao giờ, nên để trị đúng bệnh thì e khó.
Cũng không rỏ bác chủ đã làm & kết nối bên ngoài thế nào, nên cũng không biết được phần kết nối có ảnh hưởng gì.

Theo cá nhân, đọc & hiểu một phần code thì thấy có rất nhiều input, cả digital & analog. Digital nó có nhảy loạn hay không thì thông tin của bác chủ vẫn chưa xác định được.
Nhưng thấy có 4 cái input analog, nếu các input này không có lowpass filter (đơn giản chỉ là cái tụ & trở) thì tín hiệu analog đầu vào có thể có can nhiểu, và tất nhiên là trên màn theo dõi Joy sẽ nhảy loạn trong một biên độ nào đó. Thường là nhỏ.

Còn nhảy loạn xạ trên toàn biên độ thì chịu phép. Mình không hình dung hết được lý do.

Cái này mình chưa gắn bất cứ cái gì lên Arduino. Mình mới nạp code thôi. Có video lỗi đây

https://www.youtube.com/watch?v=3ZS__1SRqQc

CKD
17-01-2017, 04:04:59 PM
Không xem được video.
Mà đọc analog, chưa kết nối gì thì chân analog toàn noise, vậy nó nhảy loạn xạ có gì là lạ?