• PlanetCNC LCD DRO.

    Tạm đặt tên nó là CNC MONITOR. Code trong 1 ngày nên nó cũng đơn giản. Hiển thị X Y Z, status của máy.
    Các bác góp ý. Em giải thích nguyên tắc sau. Sơ qua là VDK 8051 + UART, sắp tới dùng thử STM32 + touch screen xem.
    This article was originally published in forum thread: Ngồi chán code ra cái này. started by Tien Manh View original post