1. Chú ý: Các bạn nên tham khảo Nội quy trước khi viết bài (click vào liên kết bên dưới).
  * Nội quy và Thông báo diễn đàn CNCProVN.com
  * Nếu bạn thấy hứng thú với bài viết. Hãy dùng chức năng Share to facebook để chia sẻ bài viết lên facebook.

          
 • Config Flood cho Mach3

  Config Flood cho Mach3 thi bạn làm thế này trong Pin and Port.

  Mục OutPut chọn output #1...#6 (tùy ý). Config Pin & Port, trạng thái Activate theo BOB mà bạn dùng (ở hình là 3). Apply.


  Trong mục Spindle setup. Bỏ dấu check chổ Disable..., mục Flood bạn config vào output #x (ở hình là 3), delay time nếu muốn.
  This article was originally published in forum thread: Chế tạo hệ thống tưới nguội cho dao? started by hoitm View original post