• CAD CAM CNC 5 Axis

    Kỹ thuật gia công CNC ngày càng tiến bộ.
    Nếu so với clip, thì có lẽ chúng ta chỉ mới ở những bước tập đi đầu tiên. Con đường vẫn còn xa lắm.

    CAD CAM CNC 5 Axis
    This article was originally published in forum thread: Mỗi tuần một clip hay về máy móc started by anhcos View original post