• Panel LCD & Keypad

    Làm cái panel, để thí nghiệm nó thoải mái hơn, bấm, chọt, sờ nó tự nhiên hơn.

    Làm mất một buổi mới xong. Làm chậm kiểu này có mà chết đói, đã sa thải thằng làm rồi.    This article was originally published in forum thread: CKD - Hiện thị chữ lớn trên text LCD 04x20 với Arduino UNO started by CKD View original post