• DIY máy lắc mạch từ động cơ giảm tốc và thanh ray vuông CNC


    Một sản phẩm không phải là mới, tuy nhiên bỏ ra chút thời gian chế cháo nó thì cũng giúp ích cho em tiết kiệm được đống thời gian. Lắc mạch chỉ còn khoảng 5,7 phút là ok luôn rồi :v :v. Nay tiện thể khoe với các bác 1 chút thôi ạ.
    This article was originally published in forum thread: DIY máy lắc mạch từ động cơ giảm tốc và thanh ray vuông CNC started by kn94 View original post