Mua step có khoảng cách 2 lỗ vit là 57mm

Printable View