Bác Chủ thớt tham khảo hình ảnh cái hộp số nó như thế này nhé.

http://forum.cncprovn.com/threads/25-Hop-so-harmonic-dung-bac-do-con-lan
...