trớt quớt, phải là cầu phân áp chứ nối vậy thì nó luôn luôn là 5v sao giảm, biến trở chân 1/2/3 nối tuần từ gnd/in/5v nguồn laser, nối chung gnd của nguồn laser + nguồn + bob mới chạy nha