Như tiêu đề
Mình cần mua 2 cây vít me có hình dáng như hình bên dưới (ảnh tham khảo trên mạng)
Nhu cầu mình cần hành trình 500mm, phi tầm 16mm, gối 2 đầu và con chạy ở giữa có lỗ như hình luôn nha...