Chào các bác

Nhờ các bác chỉ giúp chỗ mua nhôm tấm 3ly ở HN, để em về làm mặt máy.
Em đi mấy cửa hàng nhôm kính thì chỉ toàn nhôm hộp với cả nhôm thanh.

Xin cảm ơn các bác!