:rolleyes: À do em nói ngắn gọn thôi, là spindle chập nên biến tần phát hiện lỗi, sau đó biến tần trả tín hiệu lỗi vào mạch điều khiển thôi. Có tín hiệu lỗi từ biến tần thì có cái lợi nhưng cũng có...