Bác nào có con máy Photocopy như vầy hay Có con Photocopy nào hàng Ve Chai bán lại em làm 3D Printer nhé
Số điện thoại của em : 0906-600-950