Ta thấy phần ảnh 3D có phần hơi hột mè, bề mặt hơi nhám.. Nếu dùng ảnh 3D này để gia công chắc chắn sản phẩm sẽ không được mịn & đẹp được.
Vậy ta tiếp tục tiến hành một bước làm bóng/nhẵn bề mặt ảnh...