Motor cổng lùa Beninca 800kg (BULL 8M) được thiết kế trong các công trình có diện tích hẹp, giảm thiểu tối đa thời gian đóng, mở cổng. Motor cổng trượt tự động Beninca 800kg có thể sử dụng cho các...