73126
Họ nói chuyển tiền trước rồi mới giao hàng có nên chuyển tiền trước ko anh em
Anh em có ai làm ăn như thế này ko.
E mua linh kiện tại cnc ánh dương