Xin chào,
Bên mình có nhu cầu làm phần cơ khí 1 cái khóa xe máy tự động, tuơng tự như cái Khóa xe tự động của Bách Hóa Xanh,
...