nhìn khung của bác đẹp quá nhưng em lại vướng phần điện bác ạ