Chúc các bác thương gia năm mới phát tài.
P/s. Kỹ năng bán hàng của bác chủ kém quá