Modul gia công trên Nx11 cũng được sử dụng khá nhiều tại việt nam như modul thiết kế. modul này có đầy đủ các lệnh, công cụ để phục vụ cho việc lập trình gia công một cách hoàn chỉnh nhất nhưng bạn cần đầu tư thời gian để họcXem chi tiết về video học gia công nx11: http://vntechpay.com/141/Lap-trinh-p...-Siemens-NX-11