Thiết bị này là gì ha các bác, sử dụng chỗ nào. Và làm sao biết nó còn tốt
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMAG1199.jpg 
Views:	1 
Size:	748.2 KB 
ID:	2302