Lâu rồi không buôn bán gì nay còn ít đồ mang ra cho ae nhặt về nốt hộ ạ
SDT: 0945 tám ba tám 626
Em đi vào công việc chính luôn ạ

#1: Tổng cộng 28 em khớp nối đẹp như hình nhiều chủng loại to nhỏ có cả:
8:10 có 5 em
5:6 có 7 em
8:8 có 5 em
12:14, 03:35, 15:15, 10:14, 4:8, 3:10,6:14, 10:12,6:13,20:20,10:10 mỗi loại 1 em
Giá bán cả cụm: 1tr7
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	4.jpg 
Views:	0 
Size:	82.9 KB 
ID:	42583Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	5.jpg 
Views:	0 
Size:	62.3 KB 
ID:	42584Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	8.jpg 
Views:	0 
Size:	38.4 KB 
ID:	42585Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	6.jpg 
Views:	0 
Size:	40.0 KB 
ID:	42586

#2: Mấy em cảm biến không rõ sống chết nhưng toàn là hàng tháo máy 100k
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	10.jpg 
Views:	0 
Size:	47.5 KB 
ID:	42587

#3: ROTATY ENCODER đẹp luôn cả bộ có xilanh như hình 250kClick vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	11.jpg 
Views:	0 
Size:	45.1 KB 
ID:	42588

#4: Cặp ray trượt đen bóng THK dài 28cm, bản 12mm giá 250kClick vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	15.jpg 
Views:	0 
Size:	46.8 KB 
ID:	42589Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	16.jpg 
Views:	0 
Size:	66.7 KB 
ID:	42590

#5: Hai cặp block THK SRS15M, THK SSR20, block đơn cpc 15 giá cả là 150kClick vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	18.jpg 
Views:	0 
Size:	46.1 KB 
ID:	42591Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	21.jpg 
Views:	0 
Size:	35.8 KB 
ID:	42592Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	23.jpg 
Views:	0 
Size:	49.0 KB 
ID:	42593

#6: Như hình ạ 120k cả 2 luôn. Một cái bằng inox một cái bằng nhômClick vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	17.jpg 
Views:	0 
Size:	48.9 KB 
ID:	42594Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	20.jpg 
Views:	0 
Size:	50.9 KB 
ID:	42595

#7: Hai em driver e nhớ là chỉ test được là nhận nguồn 300kClick vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	25.jpg 
Views:	0 
Size:	92.2 KB 
ID:	42596Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	24.jpg 
Views:	0 
Size:	114.6 KB 
ID:	42597

#8: Hai combo
- Combo làm trục Z
Thông số vitme: Hành trình 25, tổng dài 35
Phi 15, ra cốt 10
Bước 20
- Combo
Vietme: Tổng dài 70, phi 15, bước 20
Giá đi cả 2 là 1,5trClick vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_1867.jpg 
Views:	32 
Size:	46.0 KB 
ID:	42598Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_1868.jpg 
Views:	0 
Size:	223.9 KB 
ID:	42599Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_1869.jpg 
Views:	32 
Size:	41.6 KB 
ID:	42600Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_1870.jpg 
Views:	0 
Size:	194.4 KB 
ID:	42601Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_1871.jpg 
Views:	0 
Size:	196.7 KB 
ID:	42602