Tình hình em mới mua lại được 1 bộ laser CO2 chưa dùng,

Hôm nay em mới nhận được nguồn để test, Em đấu nối như hình sau để test mà chỉ thấy ống phóng kêu tè tè, không phát tia là bị sao vậy ạ?

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_0844.jpg 
Views:	1 
Size:	491.8 KB 
ID:	42786

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_0845.jpg 
Views:	0 
Size:	430.0 KB 
ID:	42787

Em đấu như sau:

* 5V vào In
* 1 chân công tắc hành trình đấu với 5V, chân còn lại đấu với H
* Chân water protect P đấu với GND

Bấm thử công tắc hành trình thì chỉ thấy ống phóng kêu tè tè không phát tia.

Nhờ các bác phán bệnh giúp ạ.