Tình hình là máy laze thi thoảng lại có hiện tượng này, Thường là 1 2 hôm sau là nó tự hết.
em vẫn ko biết bệnh của nó là gì bác nào biết chỉ em với !À còn trường hợp nữa là máy giờ không chọn được gốc tọa độ khi bắt đầu cắt, mà file xếp trên màn hình ở đâu máy nhận gốc luôn ở đó
thank all !