Trước mua thế này:
https://zshop.vn/ban-phim-khong-day-logitech-k400r.html
Đổi cho bác nào cần.
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	lgt.jpg 
Views:	0 
Size:	50.0 KB 
ID:	43751Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	lgt2.jpg 
Views:	0 
Size:	106.3 KB 
ID:	43752