Cần mua gấp motor denta ac servo mã ASMT 04L250AK .
Liên hệ gặp a Dương 0902688600