tôi muốn Anh tư vấn cho dùng loại mũi phay nào. phôi có độ cứng 45HRC . muốn ăn Me sâu 50-60mm