bác nào có bán e 2 con, hàng cũ mà đủ bi ko rơ lắc là được